Chính Sách Bảo Mật TWIN

Chính Sách Bảo Mật Twin

Chính sách bảo mật Twin được nhà cái twin áp dụng hệ thống bảo mật tiên tiến nhất, giúp bảo vệ thông tin website và thông tin khách truy cập, Cung như mọi giao dịch trong hệ thống app twin.

Địa chỉ website chính thức là: https://twin68.app.

game twin
Giao diện game twin

Thông Tin Cá Nhân Người Chơi

Khách Bình Luận Và Hình Ảnh

Khi khách truy cập để lại nhưng bình luận trên trang web twin, nhà cái twin sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận của người dùng và các thông tin thiết bị tránh người dùng spam.

Mọi bình luận sẽ được kiểm duyệt bởi hệ thống admin của nhà cái twin.

Nếu khách có nhu cầu tải hình ảnh lên trang web twin, khách cần có quyền truy cập hoặc liên hệ admin để nhận ảnh với kích thước đầy đủ nhất. Khách không được quyền copy nội dung trên website Twin hoặc ảnh trên website. Chính sách bảo mật twin là bảo mật toàn bộ thông tin cho khách hàng và nhà cái twin.

Cookies và chính sách bảo mật TWIN68

Nếu khác viết bình luận trong website twin, khác sẽ cung cấp thông tin cần thiết sau: tên, email, địa chỉ website của khách nếu có. Cung cấp các thông tin cơ bản này giúp khách không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận trong bài viết hoặc bài viết khác. Cookie này sẽ được lưu giữ lâu dài khi khách hàng xoá Cookie trên trình duyệt của khách hàng.

Khách truy cập sẽ không có quyền truy cập vào hệ thống website. Quyền truy cập sẽ chỉ cung cấp cho người có thẩm quyền.

Chia sẻ dữ liệu tại chính sách bảo mật Twin

Dữ liệu Khách Truy Cập Website

Khách truy cập website để lại bình luận, thì bình luận đó sẽ được kiểm duyệt của admin, nếu bình luận không vi phạm các chính sách của website, bình luận của khách sẽ được admin giữ lại cho tới khi có chuyến biến hoặc giữ lại mãi mãi. Mọi bình luận sẽ được kiểm quyệt bởi admin. Không thông qua hệ thống robot kiểm duyệt nào. Khách truy cập và đăng ký tải app trên website, chúng tôi sẽ lưu thông tin và cung cấp các phần thưởng hấp dẫn tới khách may mắn. Nhà cái twin sẽ lưu trữ thông tin cá nhân khách cung cấp trong cơ sở dữ liệu người dùng. Cá nhân người dùng có thể chỉnh sửa hoặc xoá thông tin cá nhân của chính họ và bất kỳ lúc nào.

Khách Quản Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Nếu khách được admin cung cấp tài khoản hoặc người dùng có tài khoản trực tiếp tại website twin. Khách có thể xuất dữ liệu cá nhân và tải dữ liệu cá nhân xuống với nhiều định dạng. Và bao gồm toàn bộ thông tin khách đã cung cấp cho nhà cái twin. Khách có thể chủ động tư động xoá dữ liệu thông tin cá nhân hoặc yêu cầu admin nhà cái twin xoá mọi dữ liệu liên quan tới khách.

Thông tin liên hệ twin: Liên Hệ TWIN