Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chính sách quyền riêng tư của Twin

Cập nhật lần cuối: 23-08-2023

Chính sách riêng tư của Twin

Chúng tôi ở Twin. (cùng với các chi nhánh của chúng tôi, Twin) tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết mạnh mẽ bảo mật mọi thông tin chúng tôi thu được từ bạn hoặc về bạn. Chính sách quyền riêng tư này mô tả các hoạt động của chúng tôi liên quan đến Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ hoặc về bạn khi bạn truy cập Twin ( https://twin68i.com ) và các trang web của các công ty liên kết của Twin (gọi chung là “Trang web”) hoặc sử dụng Twin và các công ty liên kết của nó ‘ các sản phẩm và dịch vụ, bao gồm giao diện lập trình ứng dụng, phần mềm, công cụ liên quan, dịch vụ dành cho nhà phát triển, dữ liệu và tài liệu (gọi chung là “Dịch vụ”).
Việc truy cập trang web, tạo tài khoản nhằm mục đích sử dụng ứng dụng, đăng ký nhận bản tin và/hoặc đăng ký bản demo trực tiếp hoặc video ngụ ý sự chấp thuận rõ ràng của bạn (bằng cách cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn hoặc chọn tham gia) đối với Quyền riêng tư Tuyên bố và do đó bạn chấp thuận cách chúng tôi thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

Twin có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân sau: – Họ và tên – Chức năngChúng tôi thu thập thông tin mà riêng lẻ hoặc kết hợp với thông tin khác mà chúng tôi sở hữu có thể được sử dụng để nhận dạng bạn (“Thông tin cá nhân”) như sau:

 • Thông tin cá nhân bạn cung cấp: Chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân nếu bạn tạo tài khoản để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc liên lạc với chúng tôi như sau.
 • Thông tin liên lạc: Nếu bạn liên lạc với chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập tên, thông tin liên hệ của bạn và nội dung của bất kỳ tin nhắn nào bạn gửi (“Thông tin liên lạc”).
 • Thông tin cá nhân mà chúng tôi tự động nhận được từ việc bạn sử dụng Dịch vụ: Khi bạn truy cập, sử dụng và tương tác với Dịch vụ, chúng tôi có thể nhận được một số thông tin nhất định về việc truy cập, sử dụng hoặc tương tác của bạn (“Thông tin kỹ thuật”), bao gồm cả thông tin sau:
  • Dữ liệu nhật ký: Thông tin mà trình duyệt của bạn tự động gửi bất cứ khi nào bạn truy cập Trang web (“dữ liệu nhật ký”). Dữ liệu nhật ký bao gồm địa chỉ Giao thức Internet, loại và cài đặt trình duyệt, ngày và giờ bạn yêu cầu cũng như cách bạn tương tác với Trang web.
  • Dữ liệu sử dụng: Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như loại nội dung bạn xem hoặc tương tác, các tính năng bạn sử dụng và hành động bạn thực hiện cũng như múi giờ, quốc gia, ngày của bạn và thời gian truy cập, tác nhân người dùng và phiên bản, loại máy tính hoặc thiết bị di động, kết nối máy tính, địa chỉ IP, v.v.
   Thông tin thiết bị: Bao gồm tên thiết bị, hệ điều hành và trình duyệt bạn đang sử dụng. Thông tin được thu thập có thể tùy thuộc vào loại thiết bị bạn sử dụng và cài đặt của thiết bị đó.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn như sau:

 • Cung cấp Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân để cung cấp Dịch vụ của mình, bao gồm xử lý và thực hiện lựa chọn hoặc mua Dịch vụ của bạn cũng như để cải thiện chất lượng, sự an toàn và bảo mật của Trang web và Dịch vụ của chúng tôi.
 • Giao tiếp với bạn: Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân để phản hồi các thông tin liên lạc, liên hệ với bạn về các giao dịch của bạn, quảng bá Dịch vụ của chúng tôi, cung cấp thông tin liên quan khác và yêu cầu thông tin hoặc phản hồi.
 • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn: Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, bao gồm cả việc cá nhân hóa và nâng cao trải nghiệm của bạn.
  Nghiên cứu nội bộ: Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân để tiến hành nghiên cứu nội bộ nhằm phát triển, cải tiến hoặc sửa chữa các sản phẩm, dịch vụ hoặc công nghệ của chúng tôi.
  Phòng chống bảo mật hoặc gian lận: Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân để: (1) ngăn chặn, phát hiện, bảo vệ hoặc ứng phó với các sự cố bảo mật và (2) duy trì tính toàn vẹn hoặc bảo mật của hệ thống.
  Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân để tuân thủ luật pháp hiện hành hoặc tuân thủ yêu cầu hợp pháp của chính phủ.

Chúng tôi cố gắng chỉ lưu giữ Thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết một cách hợp lý để thực hiện (các) mục đích mà chúng tôi thu được thông tin hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật.

CHIA SẺ VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không cần thông báo thêm cho bạn, trừ khi luật pháp yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn trong các tình huống dưới đây:

 • Nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ: Để hỗ trợ chúng tôi đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh và thực hiện một số dịch vụ và chức năng nhất định, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân với các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, dịch vụ đám mây và các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin khác, quản lý sự kiện dịch vụ, phần mềm liên lạc qua email và dịch vụ bản tin email, dịch vụ quảng cáo và tiếp thị cũng như dịch vụ phân tích trang web. Theo hướng dẫn của chúng tôi, các bên này sẽ truy cập, xử lý hoặc lưu trữ Thông tin cá nhân trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của họ với chúng tôi.
 • Chuyển giao kinh doanh: Nếu chúng tôi tham gia vào các giao dịch chiến lược, tổ chức lại, phá sản, tiếp nhận hoặc chuyển đổi dịch vụ sang nhà cung cấp khác (gọi chung là “Giao dịch”), Thông tin cá nhân của bạn và các thông tin khác có thể được chia sẻ trong quy trình thẩm định với các đối tác và những người khác hỗ trợ với Giao dịch và được chuyển giao cho người kế nhiệm hoặc đơn vị liên kết như một phần của Giao dịch đó cùng với các tài sản khác.
 • Yêu cầu pháp lý: Nếu pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc khi tin rằng hành động đó là cần thiết để (i) tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, bao gồm đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật, (ii) bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản, (iii) ngăn chặn gian lận, (iv) hành động trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc công chúng hoặc (v) bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý.
 • Các chi nhánh: Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân với các chi nhánh của chúng tôi, nghĩa là một thực thể kiểm soát, chịu sự kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát chung của OpenAI. Các đơn vị liên kết của chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân mà chúng tôi chia sẻ theo cách phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này.
  Những người dùng khác: những hành động nhất định bạn thực hiện có thể hiển thị với những người dùng Dịch vụ khác.

XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN CẬP NHẬT THÔNG TIN CỦA BẠN

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] nếu bạn cần thay đổi hoặc chỉnh sửa Thông tin cá nhân của mình hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào chưa được giải quyết trong Chính sách quyền riêng tư này.

NHỮNG ĐỨA TRẺ

Dịch vụ của chúng tôi không hướng tới trẻ em dưới 13 tuổi. Twin không cố ý thu thập Thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn có lý do để tin rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp Thông tin cá nhân cho Twin thông qua Dịch vụ, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected]  và chúng tôi sẽ cố gắng xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của mình.

BẢO VỆ

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và hành chính hợp lý về mặt thương mại để giảm nguy cơ mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép và tiết lộ dữ liệu. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có biện pháp bảo mật nào là an toàn tuyệt đối và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho Thông tin cá nhân của bạn.

Không có đường truyền Internet hoặc e-mail nào được bảo mật hoàn toàn hoặc không có lỗi. Đặc biệt, e-mail gửi đến hoặc từ chúng tôi có thể không an toàn. Do đó, bạn nên đặc biệt cẩn thận khi quyết định thông tin nào bạn gửi cho chúng tôi qua Dịch vụ hoặc e-mail. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc phá vỡ bất kỳ cài đặt quyền riêng tư hoặc biện pháp bảo mật nào có trên Dịch vụ hoặc trang web của bên thứ ba.

NGƯỜI DÙNG QUỐC TẾ

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn hiểu và thừa nhận rằng Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chuyển từ vị trí của bạn đến các cơ sở và máy chủ của chúng tôi trên .

NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách này định kỳ khi chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới cũng như khi các luật kinh doanh, công nghệ và luật hiện hành của chúng tôi thay đổi. Bạn có thể xác định thời điểm Chính sách này được sửa đổi lần cuối bằng cách tham khảo phần “Cập nhật lần cuối” được tham chiếu bên dưới. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực khi đăng Chính sách sửa đổi.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Twin
[email protected]
Cập nhật lần cuối: 23-08-2023